Lenovo Photo Master 2.5.5720.1

Lenovo Photo Master 2.5.5720.1

CyberLink Corp. – 1MB – Shareware – Android iPhone Windows
5 Stars User Rating
Lenovo ảnh Master là một ứng dụng quản lý hình ảnh cho phép bạn để trình duyệt, quản lý, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số. Nó có tính năng thông minh sự kiện sắp xếp tự động tổ chức các hình ảnh vào bộ sưu tập theo thời gian, địa điểm, kỳ nghỉ hoặc dịp. Truyền thông xã hội chia sẻ từ trong các ứng dụng tiết kiệm thời gian và làm cho nó dễ dàng hơn để hiển thị hình ảnh sáng tạo. Chỉ cần truy cập vào sẽ tự động nhắc nhở người dùng sắp tới cá nhân những dịp đặc biệt thông qua các bộ sưu tập ảnh trong quá khứ.

Tổng quan

Lenovo Photo Master là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.796 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo Photo Master là 2.5.5720.1, phát hành vào ngày 06/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/06/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.1823.1, được sử dụng bởi 34 % trong tất cả các cài đặt.

Lenovo Photo Master đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows. Tải về tập tin có kích thước 1MB.

Người sử dụng của Lenovo Photo Master đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Lenovo Photo Master!

Cài đặt

người sử dụng 2.796 UpdateStar có Lenovo Photo Master cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CyberLink Corp.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản